Renditingimused

OÜ Kalsep renditingimused:

konteinerveod.jpgRendileandja annab Rentnikule kasutada oma tööde teostamiseks tehniliselt korras ehitusmehhanismi (võimaluse korral ka asendusmasina) koos juhiga, kes vastutab töötamisel objektil masina ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest oma töölõigu ulatuses.

 • Rentnik (Tellija) vastutab kaevetööde eeskirjade täitmise ja nendest kinnipidamise eest.
 • Rentnik taotleb kaeveload ja tellib objektile vastavalt kaevetööde eeskirjades ettenähtud ametkondade esindajad ning vastutab tööde teostamist reguleerivate õigusaktide, s.h. riiklike ning teostatavate tööde asukohajärgsete kohalike omavalitsusorganite õigusaktide nõuete täitmise eest. 
 • Rentnikul ei ole õigus sundida mehhanismi juhti teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide õigusaktidega (k.a kaablite tsoonis töötamine).
 • Rentnik vastutab töötamisel tänavatel ja teedel objekti ning tehnika tähistamise eest liiklusmärkidega ja piiretega vastavalt eeskirjadele.
 • Tellija kohustub täitma ja allkirjaga kinnitama Tellimuslehe selleks volitatud isiku poolt ning tasuma vastavalt allkirjastatud tellimuslehele koostatud arved tähtajaliselt.
 • Mehhanismi töötund algab tema väljasõitmisega baasist Pärnasalu 13 ja lõpeb tagasijõudmisega baasi.
 • Minimaalseks tööajaks mehhanismidel arvestatakse tööpäeviti 2 tundi ja nädalavahetustel ning riiklikel pühadel 4 tundi. V.a roomikekskavaatorid, mille puhul minimaalne tööaeg on 9 tundi tööpäeva kohta.
 • Lisaseadme minimaalne tööaeg tellimisel on 4 tundi tööpäeva kohta.
 • Tellija kannab kulutused, mis kaasnevad mehhanismide ja lisaseadmete transportimisel objektile.
 • Rendiaega arvestatakse 15-minutilise täpsusega.
 • Juhul, kui kalluri keskmine kilometraaž tööpäeva jooksul ühe töötunni kohta ületab 20 km, arvestatakse iga lisakilomeetri eest linnavälise kilomeetri hind vastavalt hinnakirjale.
 • Tellija tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel töötatud aja eest 10% kallimat tunnihinda, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Mehhanismi põhjalikul määrdumisel objektil hüvitab masina pesu tellija.
 • Tellija on kohustatud tagama tellitud mehhanismidele turvalisuse ning kõigi töökaitseseaduste täitmise.
 • Masinad, mis jäävad peale tööaega tellitud objektile, tuleb Tellija poolt varustada valvega. Vastasel juhul transporditakse mehhanism baasi ja tellimuse maksumusele lisandub transporditasu.
 • Tellijal on kohustus toimetada mehhanismi operaator masina jäämisel objektile tööpäeva lõppedes baasi ja alguses objektile, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Kõik pretensioonid tellitud masina, juhi, töökvaliteedi vms. kohta peavad olema koheselt kirjalikult esitatud ja vajadusel tõestatavad. Pretensioonide lahendamiseks tuleb koheselt objektile kutsuda meie ettevõtte esindaja. Maksimaalne pretensioonide esitamise aeg on 24 tundi peale intsidenti. Hilisemad pretensioonid ei kuulu rahuldamisele.