Kalsepi teenuste tutvustus

Ettevõtte põhitegevuseks on ehitusalase puistmaterjali vedu - liiv, kruus, killustik, muld, freesipuru.

Ehitame ja hooldame kruusakattega teid, ehitame trasse ja truupe, teeme pinnasetöid ning pakume kopp-laaduri teenust.

Tsisternautoga teostame veevedu, kastame teid, võimalus täita asfaldifreesi ja rulle ning anda vett sabiliseerimismasinale. Autol on nii imemis- kui ka survesüsteem. 

OÜ Kalsep omab 8 kallurit, 4 traktorit ning 2 kopp-laadurit.

Talveperioodil teostame lume-ja libedustõrjetöid, milleks kasutame SISU tüüpi teehooldusautosid ja traktoreid.